ราคาเพชร 50 ตัง

4C’s สำคัญอย่างไรกับการเลือกซื้อเพชรมากกว่า1กะรัตหรือให้เหมาะกับราคาเพชร 50 ตัง

เริ่มต้นรู้จักเกี่ยวกับเกรดเพชรที่ดูง่ายที่สุด และจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 4C’s เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับราคาเพชร 50 ตังหรือราคาเพชรมากกว่า 1 กะรัต จะทำให้คุณได้รู้ถึงคุณภาพที่จะต้องได้ในเพชรเม็ดนั้น 4C’s เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะซื้อเพชรหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเพชร จะเป็นประโยชน์อย่างมากและจะทำให้คุณไม่เสียเปรียบในการดูเพชรอย่างแน่นอน เกรดเพชร 4C’s จะประกอบด้วย 4 ลักษณะที่คุณจะต้องรู้ 1 น้ำหนักกะรัตของเพชร นับเป็นเกรดเพชรที่ดูง่ายที่สุด เช่น เพชร 0.50 กะรัตคือเพชร 50 ตังหรือมีค่าเท่ากับ 100 mg จะมีราคาเพชร 50 ตังอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาท ถ้าหากเป็นเพชร 1 กะรัตจะเท่ากับ 100 ตังหรือมีค่าเท่ากับ 200 mg จะมีราคาเพชร 1 กะรัตอยู่ที่ประมาณสองแสนบาทขึ้นไป 2 ความสะอาดของเพชร เป็นการมองเกรดเพชร ที่มองหาตำหนิของเนื้อเพชร จะมีตำหนิทั้งภายในและภายนอกของเพชร น้อยมากที่จะหาตำหนิหรือมลทินของเนื้อเพชรไม่เจอเลย แม้จะใช้กล้องส่องกี่เท่าก็ตาม เพราะเพชรที่ไม่มีตำหนิจัดเป็นเพชรที่หายากและมีมูลค่าที่คาดเดาไม่ได้ 3…